Currencies

What's New?

0812 CBG Mignot - Gribeauval Cannon - Complete set in original box.
0812 CBG Mignot - Gribeauval Cannon - Complete set in original box.
£234.60

---------
No.155 Rifel for 95th Rifel - Kit, unpainted Scale 1:32/ 54mm
No.155 Rifel for 95th Rifel - Kit, unpainted Scale 1:32/ 54mm
£0.60

---------
No.154 Rifel for 95th Rifel - Kit, unpainted Scale 1:32/ 54mm
No.154 Rifel for 95th Rifel - Kit, unpainted Scale 1:32/ 54mm
£0.60

---------
No.156 Scabbard - Kit, unpainted Scale 1:32/ 54mm
No.156 Scabbard - Kit, unpainted Scale 1:32/ 54mm
£0.60

---------
No.163 Scabbard - Kit, unpainted Scale 1:32/ 54mm
No.163 Scabbard - Kit, unpainted Scale 1:32/ 54mm
£0.60

---------
No.157 Sword - Kit, unpainted Scale 1:32/ 54mm
No.157 Sword - Kit, unpainted Scale 1:32/ 54mm
£0.60

---------
No.158 Sword - Kit, unpainted Scale 1:32/ 54mm
No.158 Sword - Kit, unpainted Scale 1:32/ 54mm
£0.60

---------
No.141 Sword - Kit, unpainted Scale 1:32/ 54mm
No.141 Sword - Kit, unpainted Scale 1:32/ 54mm
£0.60

---------
No.140 Sword - Kit, unpainted Scale 1:32/ 54mm
No.140 Sword - Kit, unpainted Scale 1:32/ 54mm
£0.60

---------
No.161 Sword - Kit, unpainted Scale 1:32/ 54mm
No.161 Sword - Kit, unpainted Scale 1:32/ 54mm
£0.60

---------
No.149 Streamers - Kit, unpainted Scale 1:32/ 54mm
No.149 Streamers - Kit, unpainted Scale 1:32/ 54mm
£0.60

---------
No.148 Streamers - Kit, unpainted Scale 1:32/ 54mm
No.148 Streamers - Kit, unpainted Scale 1:32/ 54mm
£0.60

---------
No.145 Bucket - Kit, unpainted Scale 1:32/ 54mm
No.145 Bucket - Kit, unpainted Scale 1:32/ 54mm
£0.60

---------
No.129 Backpack French Napoleonic - Kit, unpainted Scale 1:32/ 54mm
No.129 Backpack French Napoleonic - Kit, unpainted Scale 1:32/ 54mm
£0.60

---------
No.152 Sabretache - Kit, unpainted Scale 1:32/ 54mm
No.152 Sabretache - Kit, unpainted Scale 1:32/ 54mm
£0.60

---------
No.151 Sabretache - Kit, unpainted Scale 1:32/ 54mm
No.151 Sabretache - Kit, unpainted Scale 1:32/ 54mm
£0.60

---------
No.150 Sabretache - Kit, unpainted Scale 1:32/ 54mm
No.150 Sabretache - Kit, unpainted Scale 1:32/ 54mm
£0.60

---------
No.159 Pelisse - Kit, unpainted Scale 1:32/ 54mm
No.159 Pelisse - Kit, unpainted Scale 1:32/ 54mm
£0.60

---------
No.160 Plume - Kit, unpainted Scale 1:32/ 54mm
No.160 Plume - Kit, unpainted Scale 1:32/ 54mm
£0.60

---------
Toy Soldier Collector Magazine Issue 80 Here Comes the Cavalry - Ready 4Actions New Cavalry
Toy Soldier Collector Magazine Issue 80 Here Comes the Cavalry - Ready 4Actions New Cavalry
£4.75

---------
No.142 Hat - Kit, unpainted Scale 1:32/ 54mm
No.142 Hat - Kit, unpainted Scale 1:32/ 54mm
£0.60

---------
No.146 Head - Kit, unpainted Scale 1:32/ 54mm
No.146 Head - Kit, unpainted Scale 1:32/ 54mm
£0.60

---------
No.153 Backpack - Kit, unpainted Scale 1:32/ 54mm
No.153 Backpack - Kit, unpainted Scale 1:32/ 54mm
£0.60

---------
No.143 Hat - Kit, unpainted Scale 1:32/ 54mm
No.143 Hat - Kit, unpainted Scale 1:32/ 54mm
£0.60

---------
No.144 Shield - Kit, unpainted Scale 1:32/ 54mm
No.144 Shield - Kit, unpainted Scale 1:32/ 54mm
£0.60

---------

Carolinen av samlare för samlare

Carolinen Magazine - av
samlare för samlare Nummer
2017 - 1

£7.00


SKU: Carolinen-2017-1


Description

Carolinen - av samlare för samlare

Nummer 1 - 2017

Ur innehållet: Karoliner, Rössner och jag - Generallöjnanten Johan Stenflycht - Rössners Karoliner - Karolinermöten - Karoliner under mina Senaste 70år

From the content: Karoliner, Rössner and I - General Lieutenant Johan Stenflycht - Rössner Karoliner - Karolinermöten - Karoliner during my last 70 years

Tennsoldatsklubben Carolinen är en svensk förening för tennfigurssamlare. Den bildades 1975 och har drygt 100 medlemmar spridda över hela Sverige och även någon i Danmark. Föreningens syfte är att verka för att sprida intresset för historiska tennfigurer, stimulera utgivandet av nya historiska tennfigurer i Sverige samt odla kontakter med andra föreningar och organisationer.

Tennsoldatsklubben Carolinen ger sedan 1981 ut tidningen Carolinen, som numera kommer ut två gånger per år. I tidningen publiceras exempelvis; artiklar om gamla tenngjuterier och dessas produktion, gamla tennfigurer, målningsprojekt, nya figurprojekt, målningsbeskrivningar, dräkt och uniformshistoria, fanor och standar, militäthistoriska händelser, kulturhistoria, annonser mm mm. Tidningen ges ut på svenska.

http://carolinen.se/home.htm

 The tin soldier club Carolinen is a meeting place for friends of tin figures. Its purpose is to keep in contact with similar associations in Sweden and abroad and to act to increase the interest for historical tin figures here in Sweden.

The tin soldier club Carolinen is a politically and religious independent association. Membership may be granted any decided collector of tin figures. You are welcome to apply for a membership.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Around 1964 Tradition began publishing a groundbreaking, prestigious magazine on military uniforms, which went under the title Tradition and following the success of the magazine, the model soldier range and their shop were similarly named Tradition of London. Have a closer look!

Tradition of London has started to reproduce Tradition Magazine that no longer in stock, first out is Tradition Magazine No.50 Follow this link!

Carolinen av samlare för samlare

Carolinen Magazine - av samlare för samlare Nummer 2017 - 1

£7.00


SKU: Carolinen-2017-1


Description

Carolinen - av samlare för samlare

Nummer 1 - 2017

Ur innehållet: Karoliner, Rössner och jag - Generallöjnanten Johan Stenflycht - Rössners Karoliner - Karolinermöten - Karoliner under mina Senaste 70år

From the content: Karoliner, Rössner and I - General Lieutenant Johan Stenflycht - Rössner Karoliner - Karolinermöten - Karoliner during my last 70 years

Tennsoldatsklubben Carolinen är en svensk förening för tennfigurssamlare. Den bildades 1975 och har drygt 100 medlemmar spridda över hela Sverige och även någon i Danmark. Föreningens syfte är att verka för att sprida intresset för historiska tennfigurer, stimulera utgivandet av nya historiska tennfigurer i Sverige samt odla kontakter med andra föreningar och organisationer.

Tennsoldatsklubben Carolinen ger sedan 1981 ut tidningen Carolinen, som numera kommer ut två gånger per år. I tidningen publiceras exempelvis; artiklar om gamla tenngjuterier och dessas produktion, gamla tennfigurer, målningsprojekt, nya figurprojekt, målningsbeskrivningar, dräkt och uniformshistoria, fanor och standar, militäthistoriska händelser, kulturhistoria, annonser mm mm. Tidningen ges ut på svenska.

http://carolinen.se/home.htm

 The tin soldier club Carolinen is a meeting place for friends of tin figures. Its purpose is to keep in contact with similar associations in Sweden and abroad and to act to increase the interest for historical tin figures here in Sweden.

The tin soldier club Carolinen is a politically and religious independent association. Membership may be granted any decided collector of tin figures. You are welcome to apply for a membership.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Around 1964 Tradition began publishing a groundbreaking, prestigious magazine on military uniforms, which went under the title Tradition and following the success of the magazine, the model soldier range and their shop were similarly named Tradition of London. Have a closer look!

Tradition of London has started to reproduce Tradition Magazine that no longer in stock, first out is Tradition Magazine No.50 Follow this link!

Carolinen av samlare för samlare

Carolinen Magazine - av samlare för samlare Nummer 2017 - 1

£7.00


SKU: Carolinen-2017-1

Viewed 670 times


Description

Carolinen - av samlare för samlare

Nummer 1 - 2017

Ur innehållet: Karoliner, Rössner och jag - Generallöjnanten Johan Stenflycht - Rössners Karoliner - Karolinermöten - Karoliner under mina Senaste 70år

From the content: Karoliner, Rössner and I - General Lieutenant Johan Stenflycht - Rössner Karoliner - Karolinermöten - Karoliner during my last 70 years

Tennsoldatsklubben Carolinen är en svensk förening för tennfigurssamlare. Den bildades 1975 och har drygt 100 medlemmar spridda över hela Sverige och även någon i Danmark. Föreningens syfte är att verka för att sprida intresset för historiska tennfigurer, stimulera utgivandet av nya historiska tennfigurer i Sverige samt odla kontakter med andra föreningar och organisationer.

Tennsoldatsklubben Carolinen ger sedan 1981 ut tidningen Carolinen, som numera kommer ut två gånger per år. I tidningen publiceras exempelvis; artiklar om gamla tenngjuterier och dessas produktion, gamla tennfigurer, målningsprojekt, nya figurprojekt, målningsbeskrivningar, dräkt och uniformshistoria, fanor och standar, militäthistoriska händelser, kulturhistoria, annonser mm mm. Tidningen ges ut på svenska.

http://carolinen.se/home.htm

 The tin soldier club Carolinen is a meeting place for friends of tin figures. Its purpose is to keep in contact with similar associations in Sweden and abroad and to act to increase the interest for historical tin figures here in Sweden.

The tin soldier club Carolinen is a politically and religious independent association. Membership may be granted any decided collector of tin figures. You are welcome to apply for a membership.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Around 1964 Tradition began publishing a groundbreaking, prestigious magazine on military uniforms, which went under the title Tradition and following the success of the magazine, the model soldier range and their shop were similarly named Tradition of London. Have a closer look!

Tradition of London has started to reproduce Tradition Magazine that no longer in stock, first out is Tradition Magazine No.50 Follow this link!