Currencies

What's New?

No.077 Daggert - Kit, unpainted Scale 1:32/ 54mm
No.077 Daggert - Kit, unpainted Scale 1:32/ 54mm
£0.60

---------
No.083 Sword - Kit, unpainted Scale 1:32/ 54mm
No.083 Sword - Kit, unpainted Scale 1:32/ 54mm
£0.60

---------
No.082 Scabbard - Kit, unpainted Scale 1:32/ 54mm
No.082 Scabbard - Kit, unpainted Scale 1:32/ 54mm
£0.60

---------
No.076 Artillery gun lock - keeping the Gun down - Kit, unpainted Scale 1:32/ 54mm
No.076 Artillery gun lock - keeping the Gun down - Kit, unpainted Scale 1:32/ 54mm
£0.60

---------
No.075 Mace - Kit, unpainted Scale 1:32/ 54mm
No.075 Mace - Kit, unpainted Scale 1:32/ 54mm
£0.60

---------
No.085 Ax - Kit, unpainted Scale 1:32/ 54mm
No.085 Ax - Kit, unpainted Scale 1:32/ 54mm
£0.60

---------
No.084 Battle axe - Kit, unpainted Scale 1:32/ 54mm
No.084 Battle axe - Kit, unpainted Scale 1:32/ 54mm
£0.60

---------
No.078 Trumpet with peg - Kit, unpainted Scale 1:32/ 54mm
No.078 Trumpet with peg - Kit, unpainted Scale 1:32/ 54mm
£0.60

---------
No.080 Spade - Kit, unpainted Scale 1:32/ 54mm
No.080 Spade - Kit, unpainted Scale 1:32/ 54mm
£0.60

---------
No.074 Backpack - Kit, unpainted Scale 1:32/ 54mm
No.074 Backpack - Kit, unpainted Scale 1:32/ 54mm
£0.60

---------
No.073 Drum - Kit, unpainted Scale 1:32/ 54mm
No.073 Drum - Kit, unpainted Scale 1:32/ 54mm
£0.60

---------
No.072 Fox - Kit, unpainted Scale 1:32/ 54mm
No.072 Fox - Kit, unpainted Scale 1:32/ 54mm
£6.50

---------
NF0004 Napoleon in the Russia 1812 Painted
NF0004 Napoleon in the Russia 1812 Painted
£47.25

---------
NF0003 Napoleon in Chasseur-Cheval regiment uniform Painted
NF0003 Napoleon in Chasseur-Cheval regiment uniform Painted
£47.25

---------
NF0002 Napoleon in 1st grenadier regiment uniform Painted
NF0002 Napoleon in 1st grenadier regiment uniform Painted
£47.25

---------
NF0001 Napoleon year 1805  Painted
NF0001 Napoleon year 1805 Painted
£47.25

---------
Sqn80 111 Officer Queen’s Own Highlander 1983 No. 1 Dress Painted
Sqn80 111 Officer Queen’s Own Highlander 1983 No. 1 Dress Painted
£84.25

---------
Sqn80 111 Officer Queen’s Own Highlander 1983 No. 1 Dress Kit
Sqn80 111 Officer Queen’s Own Highlander 1983 No. 1 Dress Kit
£25.45

---------
No.081 Sword - Kit, unpainted Scale 1:32/ 54mm
No.081 Sword - Kit, unpainted Scale 1:32/ 54mm
£0.60

---------
No.079 Trumpet - Kit, unpainted Scale 1:32/ 54mm
No.079 Trumpet - Kit, unpainted Scale 1:32/ 54mm
£0.60

---------
Sqn80 117 Corporal Grenadier Guards guard order circa 1938 Painted
Sqn80 117 Corporal Grenadier Guards guard order circa 1938 Painted
£84.25

---------
Sqn80 117 Corporal Grenadier Guards guard order circa 1938 Kit
Sqn80 117 Corporal Grenadier Guards guard order circa 1938 Kit
£25.45

---------
Sqn80 067 Pioneer Grenadier Guards 1896 Painted
Sqn80 067 Pioneer Grenadier Guards 1896 Painted
£84.25

---------
Sqn80 067 Pioneer Grenadier Guards 1896 Kit
Sqn80 067 Pioneer Grenadier Guards 1896 Kit
£25.45

---------
Sqn80 090 Trumpeter Saxon Karabinier Regiment 1900 Painted
Sqn80 090 Trumpeter Saxon Karabinier Regiment 1900 Painted
£84.25

---------

Carolinen av samlare för samlare

Carolinen Magazine - av
samlare för samlare Nummer
2017 - 1

£7.00


SKU: Carolinen-2017-1


Description


Carolinen - av samlare för samlare Nummer 1 - 2017

Ur innehållet: Karoliner, Rössner och jag - Generallöjnanten Johan Stenflycht - Rössners Karoliner - Karolinermöten - Karoliner under mina Senaste 70år

From the content: Karoliner, Rössner and I - General Lieutenant Johan Stenflycht - Rössner Karoliner - Karolinermöten - Karoliner during my last 70 years

Tennsoldatsklubben Carolinen är en svensk förening för tennfigurssamlare. Den bildades 1975 och har drygt 100 medlemmar spridda över hela Sverige och även någon i Danmark. Föreningens syfte är att verka för att sprida intresset för historiska tennfigurer, stimulera utgivandet av nya historiska tennfigurer i Sverige samt odla kontakter med andra föreningar och organisationer.

Tennsoldatsklubben Carolinen ger sedan 1981 ut tidningen Carolinen, som numera kommer ut två gånger per år. I tidningen publiceras exempelvis; artiklar om gamla tenngjuterier och dessas produktion, gamla tennfigurer, målningsprojekt, nya figurprojekt, målningsbeskrivningar, dräkt och uniformshistoria, fanor och standar, militäthistoriska händelser, kulturhistoria, annonser mm mm. Tidningen ges ut på svenska.

http://carolinen.se/home.htm

 The tin soldier club Carolinen is a meeting place for friends of tin figures. Its purpose is to keep in contact with similar associations in Sweden and abroad and to act to increase the interest for historical tin figures here in Sweden.

The tin soldier club Carolinen is a politically and religious independent association. Membership may be granted any decided collector of tin figures. You are welcome to apply for a membership.

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Around 1964 Tradition began publishing a groundbreaking, prestigious magazine on military uniforms, which went under the title Tradition and following the success of the magazine, the model soldier range and their shop were similarly named Tradition of London. Have a closer look!

Tradition of London has started to reproduce Tradition Magazine that no longer in stock, first out is Tradition Magazine No.50 Follow this link!

Carolinen av samlare för samlare

Carolinen Magazine - av samlare för samlare Nummer 2017 - 1

£7.00


SKU: Carolinen-2017-1


Description


Carolinen - av samlare för samlare Nummer 1 - 2017

Ur innehållet: Karoliner, Rössner och jag - Generallöjnanten Johan Stenflycht - Rössners Karoliner - Karolinermöten - Karoliner under mina Senaste 70år

From the content: Karoliner, Rössner and I - General Lieutenant Johan Stenflycht - Rössner Karoliner - Karolinermöten - Karoliner during my last 70 years

Tennsoldatsklubben Carolinen är en svensk förening för tennfigurssamlare. Den bildades 1975 och har drygt 100 medlemmar spridda över hela Sverige och även någon i Danmark. Föreningens syfte är att verka för att sprida intresset för historiska tennfigurer, stimulera utgivandet av nya historiska tennfigurer i Sverige samt odla kontakter med andra föreningar och organisationer.

Tennsoldatsklubben Carolinen ger sedan 1981 ut tidningen Carolinen, som numera kommer ut två gånger per år. I tidningen publiceras exempelvis; artiklar om gamla tenngjuterier och dessas produktion, gamla tennfigurer, målningsprojekt, nya figurprojekt, målningsbeskrivningar, dräkt och uniformshistoria, fanor och standar, militäthistoriska händelser, kulturhistoria, annonser mm mm. Tidningen ges ut på svenska.

http://carolinen.se/home.htm

 The tin soldier club Carolinen is a meeting place for friends of tin figures. Its purpose is to keep in contact with similar associations in Sweden and abroad and to act to increase the interest for historical tin figures here in Sweden.

The tin soldier club Carolinen is a politically and religious independent association. Membership may be granted any decided collector of tin figures. You are welcome to apply for a membership.

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Around 1964 Tradition began publishing a groundbreaking, prestigious magazine on military uniforms, which went under the title Tradition and following the success of the magazine, the model soldier range and their shop were similarly named Tradition of London. Have a closer look!

Tradition of London has started to reproduce Tradition Magazine that no longer in stock, first out is Tradition Magazine No.50 Follow this link!

Carolinen av samlare för samlare

Carolinen Magazine - av samlare för samlare Nummer 2017 - 1

£7.00


SKU: Carolinen-2017-1

Viewed 181 times


Description


Carolinen - av samlare för samlare Nummer 1 - 2017

Ur innehållet: Karoliner, Rössner och jag - Generallöjnanten Johan Stenflycht - Rössners Karoliner - Karolinermöten - Karoliner under mina Senaste 70år

From the content: Karoliner, Rössner and I - General Lieutenant Johan Stenflycht - Rössner Karoliner - Karolinermöten - Karoliner during my last 70 years

Tennsoldatsklubben Carolinen är en svensk förening för tennfigurssamlare. Den bildades 1975 och har drygt 100 medlemmar spridda över hela Sverige och även någon i Danmark. Föreningens syfte är att verka för att sprida intresset för historiska tennfigurer, stimulera utgivandet av nya historiska tennfigurer i Sverige samt odla kontakter med andra föreningar och organisationer.

Tennsoldatsklubben Carolinen ger sedan 1981 ut tidningen Carolinen, som numera kommer ut två gånger per år. I tidningen publiceras exempelvis; artiklar om gamla tenngjuterier och dessas produktion, gamla tennfigurer, målningsprojekt, nya figurprojekt, målningsbeskrivningar, dräkt och uniformshistoria, fanor och standar, militäthistoriska händelser, kulturhistoria, annonser mm mm. Tidningen ges ut på svenska.

http://carolinen.se/home.htm

 The tin soldier club Carolinen is a meeting place for friends of tin figures. Its purpose is to keep in contact with similar associations in Sweden and abroad and to act to increase the interest for historical tin figures here in Sweden.

The tin soldier club Carolinen is a politically and religious independent association. Membership may be granted any decided collector of tin figures. You are welcome to apply for a membership.

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Around 1964 Tradition began publishing a groundbreaking, prestigious magazine on military uniforms, which went under the title Tradition and following the success of the magazine, the model soldier range and their shop were similarly named Tradition of London. Have a closer look!

Tradition of London has started to reproduce Tradition Magazine that no longer in stock, first out is Tradition Magazine No.50 Follow this link!